rebusik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rebus, wrocławski miesięcznik szaradziarski (1987 nr 1/49) na s. 29 oznajmia: „Wśród dzieci za trafne rozwiązanie 5 zadań z Rebusika rozlosujemy nagrody rzeczowe, a za zestaw premiowy jedną nagrodę — «Słownik ortograficzny języka polskiego» pod red. Mieczysława Szymcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.