recenzent-amator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Była w obozie także i recenzja teatralna niemal klasyczna, chociaż tworzona przez recenzentów-amatorów. Była ona bogata, różna w treści i formie. Od znanego po dziś dzień i praktykowanego na łamach niektórych pism rozdzielania cukierków i pigułek, aż do głębokiej, wszechstronnej, krytycznej analizy spektaklu jako dzieła sztuki. Od antycznej recenzji mówionej publicznie w ra...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mirecki, Wiesław 1981. Jeniecka Melpomena, wyd. 2, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.