recenzent-katolik

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3021.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Nie umiano wprawdzie nazwać po imieniu wątków egzystencjalistycznych, które narzucały się w lekturze Ładu serca, ale nie można ich było pominąć w analizie całościowej, gdyż one to właśnie naruszały tradycyjną doktrynę katolicką. Jest faktem uderzającym, że krytyków zarówno laickich, jak i wierzących łączyło uznanie dla humanistyczn e j perspektywy, jaka zarysowała się w substrukturze filozoficznej Ładu serca. Dla recenzentów-katolików niepokojący był ów brak teocentryzmu i trzeba go było par force okólnymi drogami poszukiwać. Dla recenzentów spoza obozu katolickiego ów brak był dogodnym i, jak należy sądzić, mylącym punktem wyjścia dla interpretacji czysto laickiej w duchu moralistycznym, pozbawiającej książkę warstwy transcendentnej. Klucza zaś do niej trzeba było szukać w punkcie, którego zaledwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.