recenzja-refleksja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tują nowele Orłosia i Nowakowskiego. Znajdujemy tu też porcję wierszy (Zagajewskiego, Krynickiego, Narbutta, Dymarskiego, długi poemat Woroszylskiego „Jesteś”); za pars pro toto dominującej tonacji można uznać fragment wiersza Zagajewskiego: „... w państwie deficytowym / w którym wielka ilość przemówień / równoważy wszystkie niedomówienia...". Na pół drogi pomiędzy esejem a publicystyką znajduje się recenzja-refleksja na temat filmu Wajdy „Człowiek z marmuru", pióra Drawicza. Esej Jakuba Karpińskiego „Obecność wartości w nauce" poświęcony jest tezie, że każdy element badania naukowego (wybór tematu, wyodrębnienie przedmiotów, aż po decyzję publikowania wyników) związany jest z wyborem, a zatem jakąś skalą wartości; nie trudno dopatrzeć się tu wpływu „Obecności mitu” Kołakowskiego. Osobiście z tezą Karpińskiego się nie zgadzam, a nawet...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.