recenzja-sprawozdanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1909 roku ponownie poczuł się Tetmajer zmuszonym do zabrania głosu w sprawach tatrzańskich. Bezpośrednim powodem tego stała się recenzja-sprawozdanie z poezji tatrzańskiej Wacława Wolskiego. Autorem recenzji był pan G.1 i z nim też prowadzi Tetmajer polemikę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłońska, Krystyna (oprac.) 1972. Miałem kiedyś przyjaciół... Wspomnienia o Kazimierzu Tetmajerze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.