recenzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Często dostają się nam do rąk książki trudne do recenzowania. Są nimi nie tylko prace słabe, pełne błędów rzeczowych i metodycznych, nadające się raczej do przerobienia, niż omawiania, ale i prace dobre, wykonane starannie i rzetelnie. Do takich trudnych do recenzowania i dobrych prac zaliczam Bibliografię Norwida (najobszerniejszy rozdział w pracy zbiorowej pt. „Pamięci Cypriana Norwida“)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.