recenzyjno-dokumentacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te i wiele innych tekstów — a między nimi wzruszające wspomnienie Alexandry Viatteau o Ojcu, ś.p. Jerzym Mondzie i bogatą część recenzyjno-dokumentacyjną znajdą Państwo w tym numerze Zeszytów, zamykającym wiek XX. Do zobaczenia w następnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo