recepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czysty dochód z koncertu na rzecz zakładu w Zgórsku przeszedł najśmielsze oczekiwania. A że Grażyna udziałem swym przyczyniła się w znacznej mierze do powodzenia tego, prezesowa gorącemi słowy dziękowała jej, urządziła też następnego dnia u siebie w ścisłem kółku małe, recepcyjne przyjęcie, na cześć młodej wirtuozki. Zebrane towarzystwo, będące jeszcze poniekąd pod wrażeniem onegdajszego koncertu, otoczyło kołem Grażynę, prześcigając się w ocenach i pochwałach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.