receptoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na brzęczyk, jak i w uczestniczeniu w rozmowie. Co ciekawe, badani mieli trudności w udzielaniu odpowiedzi słownych nie tylko w chwilach działania brzęczyka, ale i w przerwach pomiędzy dwoma sygnałami brzęczyka. Organizacji tego eksperymentu można postawić zarzut: mimo że od strony efektorycznej (wykonawczej) anatomiczno-fizjologiczne kanały były wyraźnie oddzielne, to jednak po stronie receptorycznej oba procesy komunikacyjne korzystają z tego samego kanału anatcmiczno-fizjologicznego i, że wobec tego wynik tego eksperymentu nie stanowi wystarczającego dowodu tezy o komunikacyjnej jednokanałowości centralnego układu nerwowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.