recitatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) napięć. Na ogół, w grze Giesekinga element świadomości dominuje nad elementem impulsywności i dopiero muzyka Debussy’ego i Ravela była w stanie wydobyć z niego silniejsze akcenty spontaniczności. Nawet w utworach Bacha, które Gieseking wykonuje bez zarzutu, odczuwamy zbyt nieosobisty stosunek artysty do dzieła. Melodyjne recitatiwy oddawane są ,,na chłodno” i trudno w nich rozpoznać Giesekinga, mistrza koloru. Bynajmniej nie chcemy dać przez to do zrozumienia, że Bacha należało interpretować jak Debussy’ego. Chodzi nam jedynie o podkreślenie nieco przesadnej uczuciowości abstynencji pianisty w odniesieniu do wymienionych kompozytorów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.