reedukowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sztuka reedukowania jest tym doskonalsza, tym lepsze i pewniejsze przynosi wyniki, im bardziej wychowujący zrozumie potrzeby swego wychowanka i ich tło, i zależnie od danych diagnostycznych zastosować potrafi najwłaściwsze dla każdego usługi wychowawcze. Trudność w osią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.