reeksport

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są na ogół wielce przesadzane. Także Times, sprzyjający stosunkom gospodarczym z państwami wschodnimi, pisze, że nawet „zupełny powrót do przedwojennego handlu z Rosją i sowieckim blokiem europejskim nie powiększyłby ponad 2% importu, eksportu i reeksportu Zjednoczonego Królestwa”. Bardzo dobrze ujął sprawę Sir Hartley Shawcross w Izbie Gmin, mówiąc, że handel z Rosją nie będzie wielkim czynnikiem w rozwiązaniu ekonomicznych trudności Wielkiej Brytanii, jest jednak o tyle ważny, aby starać się o rozwinięcie go w możliwie największym stopniu. Naszym zdaniem formułę tę można uogólnić : jest ona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.