referentka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na podstawie analizy typów antropologicznych wśród Żydów referentka stwierdza, że rasy azjatyckie stanowią rdzeń budowy rasowej Żydów (64,8$), zaś rasy europejskie, o których mowa poniżej, biorą słabszy udział w budowie raso wej Żydów (2,0$) — resztę zaś stanowią mieszańcy europejsko - azjatycy. Poza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.