refleksyjno-krajobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GISGES Jan Maria, ur. 15 1 1914 w Nisku, poeta i prozaik; 1943-45 więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych; od 1951 sekretarz ZG ZLP; liryki spoi. i refleksyjno-krajobrazowe w zbiorach Więzień i chłop (1946), Pora dojrzewania (1956), Modrzewie (1959), Rzeczy najmniejsze (1963), Dzień spokojnego słońca (1967), zbiór opowiadań oświęcimskich Brudne śniegi (1964), powieści o tematyce okupacyjnej i wiejskiej Osaczeni (1962), Osty (1966), Pamięć serca (1968), Spadek (1968)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.