regionalno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przekształceniom. Do niedawna, bo jeszcze w poprzednim zbiorze Owoc z moich piasków, złożonym zresztą przeważnie z wierszy dawniej pisanych, dominował u Czachorowskiego stały układ odniesienia w postaci motywów regionalno-kulturowych. Były to owe, tak — zdawałoby się — trwale określające kierunek wyobraźni poety, Sonety kobyłeckie i Gęby mazowieckie. W ostatnim tomie, Czas do człowieka, dominanta jest inna. Jest nią tkliwa, czasem sen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.