regionalnogeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Regionalnogeograficzna charakterystyka kraju 263 Podziały administracyjne i geograficzne ziem bułgarskich . . . 263 Stare prowincje historyczne a regiony geograficzne dzisiejszej Bułgarii 274 Charakferystyka krain geograficznych 281 Równina Mezyjska 282 Stara Pianina 294 Kraisztenska Tracja 304 Górna Tracja . 314...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo