regulacyjno-motywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zagadnieniu relacji między interesami indywidualnymi i zbiorowymi (grupowymi) wiele uwagi poświęcił Marks. W przeciwieństwie do angielskich utylitarystów, którzy w centrum swego zainteresowania stawiali interesy jednostkowe, traktując je jako podstawowy mechanizm regulacyjno-motywacyjny w społeczeństwie burżuazyjnym, Marks główny nacisk kładzie na analizę interesów zbiorowych, przede wszystkim klasowych, widząc w nich zasadniczy czynnik kształtowania się nierówności i dynamiki społecznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.