regwarancja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VIII. Minister skarbu zostaje upoważniony do: a) wydania gwarancji Skarbu Państwa za skrypty dłużne, które na zlecenie ministra skarbu wyda Bank Gospodarstwa Krajowego, jako tymczasowe ząbezpieczenie obligacji Serii A.; b) wydania następnie regwarancji Skarbu Państwa za gwarancję Skarbu Śląskiego za obligacje Serii A., względnie bezpośredniej gwarancji Skarbu Państwa; c) oświadczenia zapewniającego wydanie obligacji Serii B...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.