rehumanizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) filoz., ekon. i hist. oraz uogólniając doświadczenia walki klasowej proletariatu, w której zaczęli brać aktywny udział, przeprowadzili radykalną krytykę społecznych skutków ustroju kapitalistycznego; wyprowadzili z niej wniosek o konieczności zniesienia tego ustroju i zastąpienia go przez ustrój komunist.—jako niezbędnych warunków rehumanizacji stosunków międzyludzkich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.