reifikować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. I, Warszawa 1960 r.; Kapitał, t. I, Warszawa 1950 r. Aktualność marksowskich analiz dotyczących reifikującego wpływu gospodarki kapitalistycznej na różne przejawy życia osobowego potwierdza dziś wielu autorów reprezentujących centrowe lub lewicowe poglądy w myśli społecznej chrześcijaństwa. Por. np., L. Lebret, Au contact des forces vivantes, w: „Cahiers l’economie humaine” nr 4, 1951 r.; E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, cyt. wyd.;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.