reiflkacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprowadzamy systematyczny porządek i prostotę do oszałamiającego strumienia obserwowalnych zdarzeń przyjmując, że to, co uznajemy za tę samą substancję lub to samo ciało, miało swoje niewidzialne losy lub trajektorie pomiędzy naszymi obserwacjami. Dopasowujemy i modyfikujemy nasze reiflkacje i identyfikacje, pragnąc zbudować najprostszy i najbardziej leniwy ze wszystkich możliwych światów, który byłby do pogodzenia z naszymi obserwacjami. Nasza dewiza to prawo minimalnego działania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Quine, Willard Van Orman 1995. Różności. Słownik prawie filozoficzny, przeł. C. Cieśliński, Warszawa : Fundacja Aletheia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.