reinscenizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec organicznego zazębiania się, a nawet wręcz przenikania, swoistej „osmozy” poszczególnych elementów wyrazu filmowego, żaden — jak są*) Gwoli ścisłości wypada od razu uczynić zastrzeżenie, że kadr nie jest równoznaczny z fotosem danej sceny. Fotosy dokonywane są, jak wiadomo, poza ramami realizacji danej sceny i stanowią z reguły reinscenizację, różniącą się nierzadko od oryginału (np. punktem widzenia kamery). Zupełnie pewnym obiektem analizy może być jedynie wycinek taśmy i to takiej, która weszła w skład ostatecznej kopii filmu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.