reinternowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Raport dowódcy wojskowego w Holandii z 30 V 1943 r.). Teza o sprowokowaniu wydarzeń w celu wykazania nieodzowności utrzymania stanu osobowego wymaga zweryfikowania. Tymczasem stwierdzono, że nie tylko nie zmniejszono liczebności policji niemieckiej, ale ją zwiększono. Niejasne też jest, jaką rolę odegrali NSB-owcy, czy inspirowali reinternowanie. W obozie Amersfoort zarejestrowało się 30 tys. wezwanych, zatrzymano 4 tys...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.