reinterpretacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swej twórczości poetyckiej, dramatycznej, nowelistycznej i eseistycznej Perec kontynuował tendencję, jaką przed nim reprezentowali już niektórzy haskaliści (maskilim). Jest to koncepcja nowoczesnej syntezy humanistycznej kultury europejskiej ze starą i piękną kulturą Żydów. Reinterpretacji w tym właśnie duchu zostały podda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.