reinterpretować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tacji Poetyki Arystotelesa, dokonanej przez wł. teoretyków literatury późnego renesansu (Giangiorgio Trissino 1478-1550, Lodovico Castelvetro 1505-71), a następnie uległy kanonizacji jako zespół nienaruszalnych reguł na gruncie normatywnej poetyki franc. —> klasycyzmu (P. Corneille, L'art poétique N. Boileau). Z różnych stron kwestionowane i reinterpretowane w epoce oświecenia (G. Lessing, D. Diderot, L.S. Mercier), przeżyły jednak jako podstawowy warunek budowy dzieła dramatycznego, przede wszystkim tragedii, do przełomu romantycznego. W dramaturgii romantycznej —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.