reklasyfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a w skrajnych wypadkach nawet niebezpiecznym lub złym. Sytuacja ta może prowadzić do reklasyfikacji innego. Tak rozumiana koncepcja „tożsamości społecznej” pozwala wyodrębnić taką płaszczyznę analizy interakcji, która przebiegać może w dwóch kierunkach zależnie od tego, czy stygmatyk zakłada, że jego odmienność jest ewidentna, widoczna hic et nunc albo że piętno, które nosi, nie jest znane jego partnerom lub nie jest bezpośrednio postrzegalne przez nich. W pierwszym przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.