rekoncentracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bolszewickie więc armje nie zauważą dokonywanej w pierwszych dniach sierpnia przed ich frontem rekoncentracji polskich dywizyj, mimo, że miały one tak trudne na niektórych odcinkach frontu marszruty. Rosyjscy zaś wodzowie, bagatelizując najzupełniej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sikorski, Władysław 1941. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, London : M. I. Kolin
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.