rekonstrukcjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kę z nadużyciami sami zaczynają dopuszczać się nadużyć. Gdyby obie strony — deskrypcjonista i konsfrukcjonista — zechciały wyzbyć się skrajności i uproszczeń, spotkałyby się zapewne na gruncie rekonstrukcjonizmu w stylu Milla i Carnapa, rozstrzygającego wedle zasady obopólnego kompromisu konflikt między potrzebą precyzji a koniecznością trzymania się znaczeń zastanych, ze względu na możliwość porozumiewania się. Deskrypcjonista musiałby wtedy poddać gruntownej rewizji krytykę, którą skierował przeciwko rekonstrukcjonistycznej koncepcji analizy, w szczególności krytykę metody definicyjnej, mającą swe źródło niemal wyłącznie w stanowczym odrzucaniu postulatu precyzji na rzecz postulatu zgodności z mową potoczną...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo