religijno-ceremonialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otaczających Indian głębokim szacunkiem mormonów chętniej słuchano niż kaznodziejów innych misji. Od nich też Indianie przejęli i włączyli do własnej indiańskiej obrzędowości kilka mormońskich elementów religijno-ceremonialnych. W Tańcu Duchów — nowej indiańskiej religii powstałej w 1890 roku — Siuksowie ubierali się podczas tańca w tak zwane koszule duchów. Były to luźne dłu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.