religioznawstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szej Szkole Wojennej. Oderwany przez wojnę od pracy naukowej, kiedy do niej powrócił, zastał już placówki uniwersyteckie zajęte, a przytym popadł w ciężkie troski materialne, z którymi przez lat kilka się borykał, zarabiając na chleb licho płatnymi tłumaczeniami, wykładami i artykułami. M. i. od r. 1923 objął w Wolnej Wszechnicy wykłady religioznawstwa, a wr. 1926 w Uniw. Warsz. jako docent prywatny, potem zastępca profesora, wykłady z historii kultury Celtów zachodnich; przez 7 lat wykładał historię kultury w warsz. Szkole Dramatycznej, jeździł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.