renaturacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyżej omówiliśmy szczegółowo fakt, że podczas denaturacji DNA struktura podwójnej spirali ulega zniszczeniu, a oba łańcuchy nukleotydowe rozchodzą się i stają się niezależne jeden od drugiego. W jakim stopniu zjawisko rozchodzenia się łańcuchów podczas denaturacji DNA jest nieodwracalne? Czy możliwa jest renaturacja makrocząsteczek DNA, tj. odtworzenie struktury podwójnej spirali?...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.