repolonizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do zadań tych należało przede wszystkim pozyskanie młodzieży i dorosłych dla dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych. Na ziemiach odzyskanych oświata szkolna i pozaszkolna przyczynić się miała do zintegrowania kulturowego ludności pochodzącej z różnych regionów oraz do repolonizowania mieszkańców miejscowego pochodzenia. Przed oświatą dorosłych stanęły także zadania kompensacyjne, polegające na wyrównaniu strat poniesionych przez szkolnictwo polskie podczas okupacji. Zadania te wypełniano przez uruchomienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.