report

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w wysokości nadwyżki krajowej stopy procentowej. Wskazana różnica, uzależniona od okresu wyczekiwania na sprzedaż waluty oraz odchylenia między stopami procentowymi, musi zostać zapłacona przez przyszłego nabywcę waluty zagranicznej w formie nadwyżki kursu terminowego względem kursu bieżącego; ta nadwyżka jest z kolei określona mianem reportu lub premii (report, premium)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.