represywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sem całkowicie bez wysiłku pracy wytwórczej. Obiektywna wymowa tej doktryny staje się już teraz wyraźna: pokazuje ona, że nie tyliko klasa robotnicza, 'lecz i praca jest obecnie czymś zanilkającym, czymś skazanym na totalną zagładę; że więc przyszłość należy od artystów, literatów, ^intelektualistów”, tej rosnącej liczbowo nowej arystokraci i, nie mającej rzekomo rwie rwispólnego z produkcją; że tę przyszłość odziedziczy ona bez walki, albowiem przemysłowcy i robotnicy sami siebie z czasem zlikwidują, a wraz z soibą represywną mentalność pracowniczą. Trzeba czekać, aż praca, dyscyplina, organizacja, reglamentacja życia, same „iwyautamatyzują” się z widowni dziejów, zostawiając swobodne pole „wolnej grze indywidualnych możliwości”. Na tym tle również cala marksisit01 wiska fi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971a. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.