reprezentacyjno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wystawa Społeczno-Gospodarcza, mieszcząca się na terenie B, do którego zostały włączone tereny Ogrodu Zoologicznego, i posiadająca charakter reprezentacyjno-dydaktyczny i usługowo-handlowy, obejmie 4 odrębne działy mianowicie: rolnictwo, sektor państwowy, sektor spółdzielczy i sektor prywatny oraz dział „różne“, do którego wejdą ci uczestnicy Wystawy, którzy nie są objęci powyższymi 4-ma podstawowymi działami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo