reprezentamen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Peirce, tak samo jak de Saussure, rozgranicza wyraźnie „cechy materialne” — signifiant każdego znaku, i jego „bezpośredni interprétant”, czyli signifié. Różnica, jaka zachodzi w relacji między signifiant i signifié, pozwala mu wyodrębnić trzy podstawowe rodzaje znaków („reprezentamenów” w jego terminologii): 1) Działanie ikony opiera się przede wszystkim na rzeczywistym podobieństwie między jej signifiant i signifié, na przykład między przedstawieniem zwierzęcia i zwierzęciem przedstawionym. Pierwsze ma wartość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.