reprograficznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obecnie do *zbiorów rękopisów włącza się również maszynopisy i druki uzupełnione ręcznie (wypełnione formularze, podpisane dokumenty drukowane, wszelkie druki ze zmianami i uzupełnieniami autora lub innych osób). Nie należą do r. teksty powielane mechanicznie lub reprograficznie. W zależności od charakteru i przeznaczenia r. dzielą się na archiwalne i biblioteczne. Do pierwszych należą r. typu zespołowego o charakterze publicznoprawnym: akta i papiery urzędów, instytucji, stowarzyszeń i osób lub grup piastujących określoną przepisami władzę polityczną czy gospodarczą; do bibliotecznych zalicza się r. pochodzenia prywatnego, powstałe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głombiowski, Karol, Świderski, Bolesław, Więckowska, Helena (red.) 1976. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.