reranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych i w centralnym układzie nerwowym, bądź też mogą mieć charakter zaburzeń czynnościowych. Spotykamy tu wiele postaci zaburzeń zarówno pod względem rodzaju, jak i nasilenia, z jaką dana wada występuje. Niekiedy wada polega na nieprawidłowym wymawianiu poszczególnych dźwięków, np. wadliwe wymawianie dźwięku R (reranie) bądź dźwięków syczących, takich jak S, C, Z i szumiących : Sz, Cz, Rz (seplenienie). Inną wadą jest jąkanie, polegające na zaburzeniu płynności mowy. Rzadziej występują ciężkie zaburzenia z całkowitym brakiem mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korczak,Cezary W. (red.) 1973. Higiena ochrona zdrowia. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, wyd. 7, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.