resorpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rurgicznego. Autor stosował drenowanie opłucny przez żebro. Metoda ta, polega* jąca na wprowadzeniu metalowej kaniuli do otworu, wyborowanego w żebrze, umożliwia odpływ ropy przy jednoczesnym szczelnym zamknięciu przestrzeni opłucnej. Unika się przy tym gwałtownej zmiany ciśnienia śródpłucnowego, jakie zawsze towarzyszy resekcji żebra. Jeżeli wskutek procesów resorpcyjnych otwór wyborowany w żebrze ulega powiększeniu i metalowy dren zaczyna się chwiać, wystarczy go nieco głębiej wprowadzić; ponieważ kaniula ma kształt stożkowy, — uzyskuje się przez to ponowne uszczelnienie. Przewaga tej metody polega na mo*...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.