retrogresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzymskim oraz w drugiej połowie I tysiąclecia. Z tych trzech faz ostatnią można poznać o wiele lepiej niż dwie pierwsze, a to dzięki temu, że oprócz wykopalisk do jej oświetlenia służą fragmentaryczne wprawdzie, ale dość liczne i wymowne źródła pisane. I my w tej pracy podejmiemy się zbadania tej fazy ostatniej. Poznanie jej pozwoli zarazem na pewne wnioski retrogresywne w odniesieniu do dwóch pierwszych, których coraz lepsze naświetlenie będzie zależało od dalszych postępów w poszukiwaniach archeologicznych. • Ramy przestrzenne naszych badań wymagają pewnego komentarza wobec poważnych przesunięć terytorialnych, które zgodnie z przeważającą w nauce opinią nastąpiły w osadnictwie słowiańskim w I tysiącleciu n. e. Zajmując nowe obszary nad Łabą, w Czechach,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.