reumatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znacznie częstsze od naczynioruchowych są postacie myogenne bólów głowy. Bóle te występują jako napadowe lub stałe i dotyczą przeważnie tyłu głowy, zwłaszcza przyczepów mięśni karku, czyniąc je bardzo wrażliwymi na ucisk. Cierpią na nie reumatycy, artretycy i kobiety w okresie przekwitania. T. Muller tłumaczy ¡powyższą postać wzmożonym napięciem mięśni karku, skrzywieniem kręgosłupa, a co za tym idzie, zastojem w żyłach jarzmowych, wywołującym wtórne objawy mózgowe. Schmidt za istotę postaci myogennych uważał neuiralgie nerwów śródmięśniowych. Inni autorzy próbują wytłumaczyć je bądź to zmianami koloidowymi wewnątrz mięśni, bądź też czynnikami allergicznymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.