rewersyjno-wstrząsowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Filtry te można w odniesieniu do ukształtowania tkaniny podzielić na rękawowe i płaszczyznowe. W przypadku łączenia filtrów w zespoły dzieli się je na centralne (sekcyjne) i indywidualne, a z punktu widzenia sposobu oczyszczania tkaniny rozróżnia się filtry rewersyjne, wstrząsowe i rewersyjno-wstrząsowe. Mogą one pracować jako podciśnieniowe i nadciśnieniowe. Skuteczność filtru zależy w dużej mierze od doboru tkaniny filtracyjnej. Do filtracji stosuje się obecnie tkaniny bawełniane, wełniane, stylonowe, winidurowe (trudnopalne), a ostatnio prowadzi się próby stosowania włóknin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.