rewitalizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obszar ten można uznać za modelowy w skali Polski i Europy w zakresie monitorowania skutków stopniowego antropogenizowania przestrzeni oraz w zakresie inicjowania procesów rewitalizacyjnych. W sferze kulturowej natomiast, tutejsze krajobrazy cywilizacyjne wymagają bardzo rozsądnej waloryzacji dla przewidywanych wobec nich form ochrony jako zabytków dziedzictwa narodowego. Wymaga to podjęcia żmudnych studiów nad wartościami zespołów krajobrazowych naszego regionu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.