rewolucjonista-rachmistrz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mitywny umysł jest skrajny, zna tylko pojęcia „tak” i „nie” i nie uznaje dróg pośrednich między nimi. Musi więc w końcu dojść do tego, że tacy rewolucjoniści-rachmistrze, zamiast nie mieć przeciwko sobie oszukanych wrogów i mieć przyjaciół za sobą, w końcu, wręcz przeciwnie, mają wrogów przeciwko sobie, a zwolenników swych zasad nie mają za sobą. Rozum pozornie największy okazał się więc w rzeczywistości największym brakiem rozumu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1958. O literaturze i sztuce. Wybór tekstów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte