rewolucjonista-romantyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zwalczały się w poezji lat przywoływanych 2 podstawowe modele rewolucji: apokaliptyczno-utopijny i prometejski. Genealogia pierwszego sięga w Rosji koncepcji konserwatywno-słowianofilskiej, narodnickiej oraz teorii „gleby”. Nawiązuje do Apollona Grigoriewa i Fiodora Dostojewskiego jako twórcy postaci Zosimy. Odwieczny obraz-symbol Prometeusza wykradającego ogień bogom i przykutego do skały funkcjonuje w twórczości Maksima Gorkiego i w kręgu jego wpływów. Prometeusz autora Pieśni o Sokole, jak wiadomo, jest nie tylko rewolucjonistą-romantykiem, indywidualistą znajdującym się na wyższym szczeblu świadomości niż zbiorowość, w której imieniu walczy. W powieści Matka działalność rewolucyjna to codzienna, nie zawsze efektowna, żmudna praca. Bohaterskie, sokole porywy ustępują tutaj miejsca takim „prozaicznym” czynnościom, jak redagowanie, drukowanie i kolportaż ulotek, agitacja i zebrania1  2. Bunt jest świadomym aktem wyboru takiej a nie innej postawy i drogi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PRus - Przegląd Rusycystyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.