rewolucjonizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) warcie już w listopadzie. Nikt jednak (prócz Zinowjewa) nie wypowiadał się za tern: wszyscy uważaliśmy, że potrzebna jest agitacja, że dążyć należy do zrewolucjonizowania niemieckiej, austro-węgierskiej i całej europejskiej klasy robotniczej. Ale wszystkie nasze dotychczasowe pertraktacje z Niemcami były o tyle tylko czynnikiem rewolucjonizującym, o ile brano je za dobrą monetę. Powtarzałem już na posiedzeniu frakcji Iii-go Wszechrosyjskiego Zjazdu Sowietów powiedzenie byłego austro-węgierskiego ministra Gratza, że Niemcy czekają na lada pretekst, aby wystosować do nas ultimatum. Sądzili, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.