rewolucyjno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 38 „Otieczestwiennyje Zapiski“ („Kronika Ojczysta") — czasopismo, z którym współpracował od r. 1839 W. Bieliński. Począwszy od r. 1868 kierowali czasopismem pisarze Niekrasow, Sałtykow-Szczedrin. Jelisiejew i inni: w tym okresie wokół czasopisma skupiała się rewolucyjno-demokratyczna inteligencja Czasopismo doznawało ustawicznych prześladowań ze strony cenzury; w 1884 r. zostało przez rząd carski zamknięte. — 179...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Reksza, A., Strzelecki, M. 1947. Wielka gra, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo