rewolucyjno-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dążyć. Wymaga odpowiedzi na pytanie, jaki świat ibyć powinien, co stanowi powołanie człowieka. Udziela jej etyka marksistowska, która podejmuje tradycyjne problemy tego działu filozofii łącząc je z postulatem rewolucyjno-historycznego zaangażowania. Na marksistowską filozofię moralną składają się dwa aspekty: opisowa teoria moralności oraz etyka normatywna. Przesłanki, na których opierają się tezy filozofii moralnej, mieszczą się w ontologii bytu społecznego oraz w teorii materializmu historycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek, Rudziński, Roman, Stępień, Tadeusz 1979. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo