rewolucyjno-narodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sił, ani środków. Nie! KC, jak widzimy, uczynił to niezależnie od sił i środków, jakimi rozporządza, uczynił to z powodów czysto ogólnych, zasadniczych: dlatego że w pojęciu nowej grupy kierowniczej naszej partii te chłopsko-proletariackie, rewolucyjno-narodowe zbrojne walki to nie żadna praw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte