rewolucyjno-radykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dów bolszewickich. W tym duchu »Głos Polski« drukował w późniejszych miesiącach swego istnienia zupełnie już niedwuznaczne artykuły w gwałtownym rewolucyjno-radykalnym tonie, na temat demokratyzacji wszystkich rządów' europejskich wr najbliższej przyszłości. Wysiłki te oczywiście owoców' nie dały, bo bolszewicy i tak zmietli z powierzchni ziemi wszelkie instytucje o charakterze narodowościowym, byłych funkcjonarjuszy Polskiego Komitetu Wojennego rozstrzeliwali i więzili jako twórców' komtr-rewolucyjnego wojska, i tylko niektórym niedobitkom udało się za czasów bolszewickich pod flagą komunizmu dalej działać wśród ludności polskiej, czasem nawet nie bez pożytku dla niej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.